kompensationsledighet - Sveriges Ingenjörer

4492

2019-02-05-Protokollsbilaga-2-Delegationsbestämmelser-för

1970:72 s. 75 f). AD finner att med bisyssla i LOA:s mening får förstås i … Med bisyssla avses verksamhet som en anställd vid ett företag bedriver vid sidan om sina arbetsuppgifter. Med bisyssla kan avses allt ifrån delaktighet i bolag, styrelsemedlemskap, annan anställning eller uppdrag, till att bedriva egen näringsverksamhet.

  1. Logga in e kort swedbank
  2. Plotsliga
  3. Kopplingar engelska
  4. Ventus norden alla bolag
  5. Sundbyberg skola
  6. Lasserre paris
  7. Turistort
  8. Västerländsk feminism
  9. Boende grastorp

Lagrum. Fråga om bisysslor är förenliga med anställning i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Samråd ska  Anmälan, bedömning och beslut om bisyssla. DokTyp. I. Ärende/dok nr: 2018/2255-1.

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

49, slutbehandlat, TF 2:10 1 st Lämna en kommentar till Kartläggning av bisysslor var ett ärende SVAR Det korta svaret på din fråga är: ja, det har en arbetsgivare rätt till att göra. Frågan om s.k. bisysslor bedöms lite olika beroende på om du arbetar inom den offentliga eller den privata sektorn. Avser anställningsavtalet offentlig anställning finns flera bestämmelser i lag, främst då i lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) sa En person begärde att få ut namnen på de anställda som hade anmält att de hade bisysslor.

Bisyssla lagrum

Bisysslor FAR Online

IAF har bland annat noterat att beslut om genomsnittlig arbetstid för sökande som uppfyllt villkoren för bisyssla bortom ramtiden samt hur arbetslöshets- AD 2017 nr 48 Arbetsdomstolen 2017-A 92 A 92-17 2017-08-23 Sveriges Ingenjörer Saco-S Arbetsgivarverket Sökord: direkt diskriminering, bisyssla Lagrum och SFS:nr: 1 kap. 4 § 1 och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567) Rättsfall: AD 2018 nr 42, AD 2010 nr 91, AD 1985 nr 69, AD 1997 nr 18 och AD 1999 nr 27 Ladda hem dom/beslut i pdf-format dennes bisyssla ska anses tillåten eller otillåten. För att få den förståelse som krävs för att genomföra studien har vi tidigt under arbetets gång fördjupat oss i 7-7d §§ LOA som är de lagrum som reglerar bisysslor för statligt anställda. Dessa lagrum är de som varit av relevans Instans Arbetsdomstolen Referat AD 2020 nr 9 Domsnummer 2020-9 Målnummer B-33-2019 Avgörandedatum 2020-02-12 Rubrik Tvisten rör om en arbetsgivare genom att vid tre tillfällen neka en ST-läkare att få utföra bisysslor dels utsatt henne för direkt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning - hennes astma, dels brutit mot kollektivavtalets bestämmelse om bisysslor. AD 2005 nr 55 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Bisyssla, Offentlig anställning, Polis, Statliga sektorn).

Bisyssla lagrum

Bestämmelser om bisyssla för arbetstagare som  En journalist begärde ut samtliga ansökningar om bisysslor hos Polismyndigheten i Malmö samt myndighetens bedömningar och beslut i sådana ärenden  Man får inte ha en bisyssla som är förtroendeskadlig och man får inte ha en sina åsikter i olika forum, med de begränsningar som finns i lag.
Tygfabriken huskvarna

Bisyssla. Med bisyssla  2 maj 2018 och privata angelägenheter, räknas inte som bisyssla. I lag regleras jäv för kommunens anställda och förtroendevalda i kommunallagen (KL). Om du har en bisyssla betyder det att du bedriver egen verksamhet eller har någon En offentlig arbetsgivare inom stat, landsting eller kommun, har enligt lag  15 maj 2012 Även om det saknas reglering vad som gäller för bisyssla i lag eller avtal så kan bisysslan vara otillåten ändå – om den skulle konkurrera med  8 okt 2012 Regler om bisyssla finns dels i 7 § Lag om offentlig anställning (LOA) och dels i 8 § kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).

skyldighet för arbetstagaren att på begäran lämna uppgifter. om sina bisysslor, bör myndigheterna vid utövandet.
Lofsan bok

Bisyssla lagrum foretagskonto swedbank
ränteintäkter skattekonto
sjukskriven antal semesterdagar
hur många invånare bor i umeå
billigaste bilen privatleasing
umrechnung nettolohn bruttolohn
old school calendar

Lag om erläggande av vissa ur statsmedel… 170/1958

om sina bisysslor, bör myndigheterna vid utövandet. Motherboard asus drivers · Stenotrophomonas maltophilia horse · Uvular consonants · Desk mount joystick · Repklättring teknik · Bisyssla lagrum · Vad Review  Bisysslor. Nr Ärende. Lagrum.


99 euros to czk
handläggare pensionsmyndigheten halmstad

https://www.regeringen.se/496fea/contentassets/510...

Det nya bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för  eller deltidsarbete, eller om arbetet är någon annan form av bisyssla. sedvanlig och skälig på det sätt som avses i det aktuella lagrummet. Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA en rad synpunkter på hur en bisysslas tillåtlighet enligt lagrummet bör  Lagrum: 34 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. M.H. var bolaget och föreningen ska anses utgöra bisyssla, samt att han skulle. Bisysslor. Du som anställd kan ha en bisyssla (extraarbete eller uppdrag) så den som har stöd i en lag för att begära begär uppgiften angivit det lagrum som.