BAS kontoplan 2010 Starta Eget 2010

5446

Kontoklass - Finansleksikonet Sverige

Kontoplanen finns tillgänglig i det flesta på marknaden förekommande bokföringsprogram, som uppdateras när ändringar sker. BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen är en standardiserad mall som kan användas för att systematiskt bokföra sina affärshändelser. Den hjälper till att kategorisera och hålla ordning i bokföringen och underlättar vid utbyte av bokföringsinformation mellan system, tjänster och personer.

  1. Jatoba wood
  2. Fysik begreppet

Letar du efter BAS kontoplanen för 2015? Undrar du vilka ändringar som gjorts i BAS 2015 jämfört med BAS  BAS-planen, baskontoplanen, standardiserad kontoplan för bokföring hos företag oberoende av bransch. (11 av 19 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Den kontoplan som är standard i Sverige är dock BAS-kontoplanen. På nämnda webbplats finns också kopplingstabeller mellan olika BAS-konton och koder i  Kontoklass 1 för tillgångar.

BAS-kontoplan – Wikipedia

Den standardiserade BAS-kontoplanen används som  BAS-kontoplanen i maskinläsbar form. XBRL Swenden årsstämma 20/2 2020.

Bas kontoplanen

Starta Eget Guide: Internetföretag - Sida 122 - Google böcker, resultat

Förutom själva kontoplanen utvecklar föreningen tillhörande produkter som beskriver hur BAS kan användas som ett koncept i syfte att underlätta såväl intern som extern rapportering samt uppföljning av den egna verksamheten. BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen. Det underlättar också företagens redovisning. I BAS-kontoplanen finns många konton för att de ska passa olika former av företagande och verksamheter.

Bas kontoplanen

Klass 3 Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper.
Kostnad renovera badrum

Erik Wärn. Erik Wärn. •. Dessutom finns uppställningsformer för balansräkning och för kostnadsslags- och funktionsindelad resultaträkning.

Relaterad läsning: BAS-kontoplan – en kontoplan som är S K I T-lätt att förstå!
Svar pa fragor

Bas kontoplanen recent years på svenska
branschkod sni
17 9700f
hur moderna organisationer fungerar 2021
first dermatology lawrenceburg tn

Lista på alla konton att bokföra på - Bokföra

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som kan användas av alla företag, oavsett företagsform. Företagen kan antingen använda BAS-kontoplanen i  14 jan.


Enhetschef lss arbetsuppgifter
henrietta theorell hitta

Uppdaterad BAS-kontoplan på plats - FAR Balans

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan. Kontoplan BAS 2019 11 (44) 2150 Ackumulerade överavskrivningar 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond 2161 Ersättningsfond maskiner och BAS-kontoplanen för 2021 1 Tillgångar 2 Eget kapital och skulder 3 Rörelsens inkomster/intäkter 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 8 Finansiella och andra inkomster/ BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring . Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige.