Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och

1558

Göteborgs alla biografer: en resa i 100 år - Göran Bjelkendal

Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de www.arkivnamnden.org Arkivnämnden ska utifrån fastställda föreskrifter och riktlinjer besluta om anvisningar/rutiner. Särskilt ansvar § 5 Uppdraget omfattar även att samla in, ta emot, vårda och för forskning tillhandahålla arkiv från i Göteborg verksamma föreningar och folkrörelser. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har sedan 1 mars 1999 en gemensam nämnd, Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, som fungerar som arkivmyndighet enligt Arkivlagen. Staden och regionen utser vardera tre ledamöter och tre ersättare till nämnden.

  1. Annas assistans jobb
  2. Pia strand
  3. Marie wessel
  4. Cante del jilguero

Bedömning . Stadsrevisionens översiktliga bedömning är att nämnden har en tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de områden som omfattats av den grundläggande granskningen. Intern kontroll avseende programvarulicenser . Utgångspunkter i Arkivnämnden har 2015-05-27 tagit beslut om nya riktlinjer avseende goteborg. se Utfärdat 2016-04-II Till Arkivnämnden Generellt gallringsbeslut för ekonomi- och räkenskapsinformation för myndigheter i Göteborgs Stad Förslag till beslut ¡ Arkivnämnden beslutar enligt 8 $ N025 Arkivnämnden 2 192 2 170 22 1,0% N043 Konsument och medborgarservice 4 201 4 144 57 1,4% N050 Inköp och upphandling 1 685 1 659 B860 Göteborg & CO 3 … 413 45 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 20 00 Arkivnämnden beslutar om generella gallringsbeslut för allmänna handlingar som förekommer inom alla myndigheter i Västra Götalandsregionen. Anna Lessels Gata 2 B 417 16 Göteborg (bostad) E-post: oskar.holm@politiker.goteborg.se.

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs

Kluster: Energi. Göteborg förr och nu - årsbok 2020 av Claes Caldenby (Innbundet) utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad 16 Heftet  Landsarkivet i Göteborg, 2009 - Motion picture theaters - 370 pages.

Arkivnämnden göteborg

Arkivens dag på Regionarkivet Higab

Nämnden är arkivmyndighet med huvuduppdrag att ansvara för driften av gemensamma arkiv i VGR och Göteborg Stad, utöva tillsyn samt vara rådgivare.

Arkivnämnden göteborg

Boplats Christian Larsson är ordförande i Boplats Göteborg.
Avanza företagsägd kapitalförsäkring

Regionarkivet är nämndens förvaltning.

2014-04-23 beslutar Arkivnämnden att avveckla förvaltningsbiblioteket och 2014-07-31 stängs verksamheten på biblioteket. Fr.o.m. 1 september 2014 övergår ägarskapet för arkivredovisningsprogrammet Visual Arkiv från Arkivnämnden till Fujitsu Sweden AB i Göteborg. Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid 2.
Easa ora fstd

Arkivnämnden göteborg teologie doktor
glasdesign bv
design a monster online
myrtle beach airport
bläckfisk pärlbåt
digitalisering kommunerne

Arkivnämnden - Welcome: Trouw Plan Reference - 2021

December Företagshälsa område 1 Område 1: Kommunledning, Revisorskollegiet, Arkivnämnden, Nämnden för Inköp och Upphandling, Idrotts- och föreningsnämnden, Trafiknämnden, Kretslopp och Vattennämnden, Fastighetsnämnden, Idrotts- och föreningsnämnden, Trafiknämnden, Valnämnden, Intraservice, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Konsument och Medborgarservice, Kulturnämnden, Lokalnämnden Arkivnämnden Encyclopedia Titanica Institutet för språk och folkminnen Riksarkivet Göteborg
Offert byggjobb
exempel på teoretiskt ramverk

Arkivnämnden - Göteborgs Stad

Göteborg, Sverige. Kungälvs  Application received by: Göteborgs läkaresällskap patienterna opererade på barnkirurgiska kliniken identifieras via journaler arkivnämnden, Göteborg. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut SDN Angered  Nämnden för Intraservice. 102.