Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

928

Ta del av allmänna handlingar - Håbo

Ibland finns det information i en handling som enligt offentlighet- och sekretesslagen, OSL, ska sekretesskyddas. Begär ut allmänna handlingar. Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som exempelvis beslut, protokoll och upphandlingar. Det kallas för offentlighetsprincipen och regleras i Tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar. Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post eller vanlig post till dig. Det finns även möjlighet att själv hämta kopiorna på Regionarkivet.

  1. Sölvesborg fotbollsgolf
  2. Adenom hypofys
  3. Hälsopedagog utbildning
  4. Wexiödisk wd 7
  5. Reservation kortkop
  6. Maskinteknik lth kurser

Du har rätt att vara anonym. Begär ut allmänna handlingar. Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar om du har lite grundläggande information om vilka handingar du vill få ut. Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Står det klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som är sekretessbelagda (hemliga) ska den lämnas ut omgående. Ibland finns det information i en handling som enligt offentlighet- och sekretesslagen, OSL, ska sekretesskyddas.

Lämna ut en allmän handling Rättslig vägledning Skatteverket

TF är en handling allmän om den har inkommit till en myndighet, och är förvarad hos denna, 2 kap. 4 § och 2 kap. 9 § TF. Med inkommen avses att den har kommit in till myndigheten på något sätt, fysiskt eller digitalt, till exempel genom en anmälan. Dessa skrivs ut och skickas till Region Gävleborg, regionarkivet, 801 88 Gävle.

Begära ut allmän handling

Du har rätt att begära ut handlingar från oss. - FFAK

1 § TF) Eftersom handlingen skrevs för två år sedan och gällde ett beslut om ditt ex:s umgänge med ert barn, tolkar jag frågan som att ärendet är slutbehandlat, (2 kap. 10 § 1 st. TF). Med andra ord så finns ett beslut om umgängesrätt. Du har rätt att begära ut offentliga handlingar. Ett förundersökningsprotokoll är att anse som en offentlig handling om den förvaras hos en myndighet och är upprättad eller inkommen hos en myndighet (2 kap.

Begära ut allmän handling

Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det ta längre tid.
Förord för åtta

Begära att få ta del av själva handlingen på plats hos myndigheten enligt TF 2:15.

Det konstaterade kammarrätten i den här domen och beslutade att e-postadresserna skulle lämnas ut till personen. KR_Sthlm_9737_14 Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.
Web content administrator jobs london

Begära ut allmän handling fredrik brännström
formelsamling fysik 1 heureka
kommunikationschef trelleborg
enkla teambuilding ovningar
sj sms tjänst
work sweden english speakers
stakeholder theory pdf

Offentlighet och sekretess Kronofogden

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess.


Marsta hydraulik
ändra sgi retroaktivt

Offentlig handling - Upplands Väsby

1 § har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Nedan kan du läsa mer detaljerat om vilka uppgifter du ska uppge i formuläret för att begära ut kopior av tentamen från Institutionen för hälsovetenskaper. Myndigheten kan ofta som en ren serviceåtgärd lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form till enskilda som begär det. Regeringen har i olika sammanhang också uppmanat myndigheterna att göra det (se bl.a.