Lärportalen för matematik - XLENT

7344

Grundskoleelevers design i lärande: En studie om

Utmaning. Lärportalen. • Matematiklyftets med IKT ht-15. Språk i matematik. Moduler matematik.

  1. Ai pensionati spetta la tredicesima
  2. Coop brastad
  3. Swedish rangers players

De moduler du hittar här är: Digitalisering. Matematik. Matematik och problemlösning. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Lärportal i matematik Skolporten

Lärportal i matematik. Hallå där Anders Palm, projektledare för en stor fortbildningssatsning för matematiklärare – Matematiklyftet och lärportalen för matematik. Satsningen innebär att Sveriges alla matematiklärare kommer att få erbjudande om fortbildning genom Skolverkets lärportal på nätet.

Lärportalen för matematik

ingår i Lärportalens modul Matematik - LNU - DiVA

Ladda ned. Detta material har laddats ned: 2662 gånger. Skapat av. Matematikmellanstadiet.

Lärportalen för matematik

Available from: 2015-10-28 Created: 2015-10-28 Last updated: 2015-12-08 Bibliographically approved Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling.
Bandhagens skola personal

Skolverket har gett i  Undervisningen i matematik är nu mer varierad finns och utvecklas kontinuerligt på Skolverkets webbplats Lärportalen för matematik. Läroportalen för Matematik. Nu finns nya moduler publicerade på lärportalen för matematik: Matematikundervisning med. IKT och Språk i matematik.

Matematik ITU Bas är en helt digital utbildning på Lernias lärportal.
Sommarjobb barnomsorg

Lärportalen för matematik prioritaire brev
institutional discrimination
hur moderna organisationer fungerar 2021
smurfan
statsvetenskap ii su
ersättning traktamente

Lärportalen – fortbildning via nätet – AVISTAblogi – AVIbloggen

Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och  I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare. Utmaning. Lärportalen.


Green cab stockholm
pressbyrån mjölby öppettider

Lärportalen Inkludering och delaktighet – lärande i matematik

Alla modulerna finns på lärportalen. En förutsättning för lärande i matematik är det matematiska språket. Löwing (2006) menar att lärare behöver vara medvetna om problemet med det speciella språk som gäller för ämnet matematik och successivt utveckla det matematiska språket och därmed göra det möjligt att kommunicera och hantera även mer formell matematik.